1 juni ALV

Vrijdag 1 juni, vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Graag nodigen wij al onze leden uit om de vergadering bij te wonen.

We zouden het fijn vinden dit jaar weer wat méér leden op de ALV te mogen verwelkomen.  De leden bepalen namelijk of het bestuur zijn werk goed heeft gedaan en of afspraken vanuit een vorige ALV door het bestuur zijn nagekomen. Ook legt het bestuur verantwoording af over genomen beslissingen, financiële zaken en wordt de voorgenomen begroting besproken.

We beginnen om 20:00 en verwachten na een uurtje te kunnen afsluiten met een hapje en een drankje.

De agenda, de concept notulen van vorig jaar, het jaaroverzicht 2017 en het overzicht van het aantal cursisten van 2017 zijn imiddels aan alle leden verstuurd.  De financiële stukken zullen beschikbaar zijn op de vergadering zelf.

Mocht je nu geen stukken hebben ontvangen of vooraf graag de overige stukken toegezonden willen krijgen, laat dit dan zsm weten aan de secretaris. Dan worden deze toegestuurd.

Namens het bestuur,

Colette Boerma
Secretaris KC De Hofstad

KC de Hofstad

Ilsyplantsoen 7
2497 GA Den Haag
070-3253710 (alleen tijdens trainingsuren)
KvK nummer: 40407716
NL64RABO0146277813

Onze sponsor

Aangesloten bij

Steun onze verenging

Met een vriendenlot
of door je aankopen te doen via
SponsorKliks, gratis sponsoren!